Khảo sát xây dựng dân dụng và công nghiệp

113

TheOne Team cung cấp các dịch vụ khảo sát trên không bằng thiết bị flycam, với khả năng thực hiện việc khảo sát với diện tích hằng trăm hecta do thiết bị hoạt động rộng, chúng tôi sẽ cho các bạn có cái nhìn tổng thể chi tiết mặt bằng nhằm đưa ra được các phương án thích hợp về thiết kế cho dự án đó.
Chúng tôi có những phương án triển khai theo qui trình khảo sát trên không hiệu quả để các bạn có được cái nhìn chi tiết nhất.